Πρεσβυωπία

 

Η πρεσβυωπία αφορά όλους τους ανθρώπους με ηλικία συνήθως άνω των 40-45 ετών. Σχετίζεται με την προοδευτική μείωση της κοντινής όρασης και οφείλεται στην σκλήρυνση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού που χάνει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις κοντινές αποστάσεις.

Διάγνωση

Η διάγνωση της πρεσβυωπίας συνήθως γίνεται μέσω μιας οφθαλμολογικής εξέτασης η οποία πραγματοποιείται από έναν οφθαλμίατρο ή έναν οπτομέτρη.

Τρόποι αντιμετώπισης της Πρεσβυωπίας

Η Πρεσβυωπία διορθώνεται:

  • Με την χρήση διορθωτικών γυαλιών οράσεως για κοντινή απόσταση.
  • Με φακούς επαφής (Στην πλειοψηφία τους πολυεστικοί φακοί επαφής) 

Επιστροφή στο Blog